Beschut Wonen Waasland

Beschut Wonen Waasland

Welkom bij Beschut Wonen Waasland

Beschut Wonen Waasland is een woonproject bestemd voor volwassen mannen en vrouwen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek die nood hebben aan begeleiding en ondersteuning om een zo zelfstandig mogelijke woon- en leefsituatie op te bouwen.

Een multidisciplinair team staat in voor de woonbegeleiding die bestaat uit het bevorderen en ondersteunen van de praktische zelfredzaamheid in al zijn aspecten; daarbij wordt vertrokken vanuit de principes van de psychosociale rehabilitatie. Elke bewoner krijgt begeleiding op maat.

Het project beschikt daarvoor over een aantal woongelegenheden verspreid in het centrum van Sint-Niklaas, met in totaal 85 plaatsen verdeeld over studio’s, appartementen en huizen voor individuen en kleine groepen. Ook het individueel begeleiden van mensen in hun eigen thuissituatie maakt sinds enkele jaren deel uit van het aanbod. 
BESCHUT WONEN WAASLAND - Lamstraat 19, 9100 Sint-Niklaas
© Beschut Wonen Waasland - Disclaimer